placeholder

Курс по практическо счетоводство

Програмата на курса включва:

Счетоводство на предприятието /теория и практика/ - 60 учебни часа, компютърно счетоводство - 10 учебни часа, финансов и данъчен контрол - 10 учебни часа, цена 320 лв

На завършилите курса се издава удостоверение за професионално обучение за завършен квалификационен курс по рамкова програма „Д“ - „Практическо счетоводство“, като част от професията „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“.

Занятията се провеждат по утвърден график, който се изготвя спрямо възможността на групата. Групите са от 6 до 12 души.

pechat Харесайте ни във Фейсбук!