placeholder

Български език и литература – целогодишен /120 часа/

 Ежегодно се провежда подготвителен курс за седмокласници. Преподавателят е г-жа Мария Костадинова – учител в НТГ - Пловдив, автор на учебни помагала.
 Темите, които се разглеждат по време на занятията, са изцяло съобразени с изучавания материал по български език и литература в седми клас. В процеса на работа се затвърждава и упражнява наученото в училище, провеждат се тестове, анализират се допуснатите грешки. Курсистите се учат да пишат различни видове преразкази. Преподавателят коригира и оценява писмените работи на всеки от учениците.
 Занятията се провеждат всяка събота от 09:00 ч. до 13:00 ч. в сградата на НТГ – Пловдив.
 Групите са до 12 души.

pechat Харесайте ни във Фейсбук!